Breakfast

อาหารมื้อเช้า

อาหารมื้อเช้าที่คุณสามารถ เลือกรับประทานของที่ชอบได้

อาหารมื้อเช้าซึ่งเราใช้ผักสดมากมายที่ปลูกในท้องถิ่น โดยคุณสามารถเลือกรับประทานเป็นแบบญี่ปุ่น, ตะวันตก,
จีนได้ เชิญรับประทานอาหารที่คุณชอบจากในรายการอาหารได้ตามสบาย
(เราอาจให้บริการเป็นอาหารชุดโดยขึ้นอยู่กับจำนวนคน จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย)

Selective breakfasts upon your preferences

ในระหว่างที่รับอากาศยามเช้าอันสดชื่น
จากบนเนินของเบปปุ

ในตอนเช้า ไม่ว่าคุณจะชอบอาหารแนวตะวันตกหรือแนวญี่ปุ่น คุณสามารถเลือกรับประทานอาหารที่ชอบได้ โดยเรามีรายการอาหารแนวญี่ปุ่น, ตะวันตก และจีน
เชิญนั่งสนทนาพร้อมกับรับประทานอาหารที่ภัตตาคารซึ่งมีแดดอ่อน ๆ ยามเช้าส่องเข้ามาได้ตามสบาย

Breakfast

อาหารมื้อเช้าที่สามารถเลือกได้

เมนู

เราอาจให้บริการเป็นอาหารชุดโดยขึ้นอยู่กับจำนวนคน จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

Restaurant

สถานที่สำหรับอาหารมื้อเช้า

Breakfast venue
 • สถานที่รับประทานอาหารมื้อเช้า
  ซึ่งมีแดดอ่อน ๆ ยามเช้าส่องเข้ามา

  สำหรับอาหารมื้อเช้า คุณสามารถรับประทานได้ที่ภัตตาคารซึ่งอยู่ชั้น 1
  เชิญเพลิดเพลินไปกับอาหารมื้อเช้ารสชาติดีในภัตตาคารที่ดูสะอาดตาและมีแสงสว่างส่องเข้ามาได้ตามสบาย

  • Breakfast venue
  • Breakfast venue
ข้อมูลพื้นฐานของอาหารมื้อเช้า
สถานที่สำหรับอาหารมื้อเช้า
1F ภัตตาคาร
ช่วงเวลาให้บริการ
7:30〜10:00(พนักงานต้อนรับขั้นสุดท้าย 9:30)